IMG_2542-1
IMG_1892
IMG_8351
IMG_5932
IMG_3764
IMG_9193
IMG_3262
IMG_8298
IMG_7780
IMG_8334
IMG_2542-1
IMG_1892
IMG_8351
IMG_5932
IMG_3764
IMG_9193
IMG_3262
IMG_8298
IMG_7780
IMG_8334
Procházky

 

Leták s procházkou si můžete vyzvednout v Turistickém informačním centru v Trutnově nebo stáhnout zde

Procházka začíná u Turistického informačního centra na Krakonošově náměstí.
Vpravo na věži Staré radnice je umístěn


Drak na Stare radnici
1. Drak

 • jako připomínka legendy o založení města
 • umístěno každoročně od května do září
 • podle návrhu Mgr.Terezy Komárkové, držitelky kulturní ceny Města Trutnova za rok 2011.

Uprostřed hlavního trutnovského náměstí je v žulové nádrži na pískovcovém soklu ve tvaru skalního masívu tj.


namesti z rozhledny2. v Krakonošově kašně postaven Krakonoš

 • Pán hor je v klasickém, spíše německém, pojetí, původně z roku 1892
 • původní zinková socha vznikla Berlíně ve slévárně A.Castnera podle návrhu J.Kirchnera, profesora trutnovské reálky, současná bronzová replika je z dílny Jindřicha Janečka z Vamberka.

Při levém (stojíte-li zády k TIC) okraji náměstí stojí jedenáctimetrový barokní


sloup nejsv.trojice3. Sloup Nejsvětější Trojice

 • z roku 1704, toto datum je na sloupu uvedeno v kryptogramu – v latinské verzi nápisu jsou zvýrazněna velká písmena jako římské číslice
 • sloup nechal postavit trutnovský občan Jan Jiří Najdík,
 • nápisy na sloupu jsou česky, německy a latinsky, přičemž česká verze je považována za raritu, neboť Trutnov byl německým městem; na podstavci sloupu stojí sochy svatých Jáchyma, Anny, Marie a Jana Nepomuckého a o trochu níže na zábradlí sochy Zachariáše, Alžběty, Jana Křtitele a Josefa

V pravém horním rohu náměstí na podloubí před Městskou knihovnou je v pamětní desce


Kamen z Amazonky 24. Kámen z Amazonky

 • připomínka na jednoho z prvních Evropanů, kteří sjeli celý tok Amazonky a na autora první podrobné mapy tohoto veletoku, pátera Samuela Fritze, rodáka z Trutnova (nar.9.4.1654)

Pokračujte do pravého spodního rohu náměstí, projděte částí podloubí ulice Bulharská a následně odbočte vlevo ke kostelu Narození Panny Marie. Vlevo mezi kostelem a budovou Muzea Podkrkonoší je u hradeb barokní


sv Rodina5. Sousoší Svaté Rodiny

 • z roku 1730
 • dříve stávalo na začátku Lhoty u Trutnova vlevo za železničním viaduktem u silnice do Petříkovic, odkud bylo přeneseno na nynější místo v 70. letech 20. stol.
 • do Trutnova bylo zakoupeno bez svého původního podstavce dnes již neznámým mecenášem ze žirečského panství při příležitosti rozprodeje majetku jezuitského řádu, zrušeného císařem Josefem II.
 • autorství je připisováno dílně bratrů Pacákových, kteří mj.působili rovněž na Kuksu.

Přímo pod budovou muzea je restaurace Pod Hradem. Když nahlédnete za vstupní dveře (bývají otevřené), najdete nad vnitřními vstupními dveřmi kamenný renesanční


Trutnov znak6. Znak města
Od kostela jděte k výrazné bílé budově Městského úřadu. Projděte dál kolem budovy MěÚ doleva z kopce Slezskou ulicí a vzápětí odbočte opět vlevo do Dračí uličky. Zde je možné si na vstupním panelu přečíst jednak legendu o založení města Trutnova a jednak historii Dračí uličky. Po krátké chůzi je před Vámi

 


Drak v ulicce7. Drak

 • na nejpamátnějším místě mytologických počátků města
 • symbolika jednotlivých částí památníku je popsaná na výše uvedeném vstupním panelu
 • městem zbudováno na trvalou připomínku pověsti v roce 2005.

Z Dračí uličky sejděte po schodech dolů do ulice Vodní, obejděte kino Vesmír a pokračujte po Dolní Promenádě proti toku řeky Úpy. Minete Malé náměstí a půjdete dál k druhému mostu přes řeku.  V letních měsících zde bývá pravidelně vystaveno nejméně jedno dílo v rámci tradiční externí výstavy "Sochy v Trutnově"

UFFO tmaPo schodech vlevo vyjděte před budovou soudu (po pravé straně) a po několika krocích se před Vámi otevře náměstí Republiky s dominantou Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas – UFFO, pojmenovaného po trutnovském básníkovi a revolucionáři roku 1848 Uffo Hornovi. UFFO získalo ocenění „Stavba roku České republiky 2011“, „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2011“ a Hlavní cenu TOP INVEST 2011.

V pravém rohu prostranství potěší svým laskavým vzhledem sousoší


smecka8. Smečka

 • zakoupeno Městem Trutnovem v roce 2010
 • autorem je jedna z nejvýraznějších osobností české výtvarné scény doc. ak.sochař Michal Gabriel.

Procházková trasa se nyní stočí zpět k centru města, projděte pěší zónou na Svatojanské náměstí, kde je umístěna socha


sv J Nepomucky9. Svržení sv.Jana Nepomuckého

 • barokní sousoší z roku 1730
 • nachází se na místě dnes již zaniklého Mlýnského náhonu
 • vzniklo v dílně Jiřího Pacáka, současníka Matyáše Bernarda Brauna (autora soch na Kuksu)
 • i toto sousoší pocházelo původně z jezuitského majetku v Žirči a bylo do Trutnova zakoupeno po zrušení řádu při rozprodeji majetku.

Pokračujte vpravo, minete Hotel Krakonoš (vpravo) a ze zelené budovy v Barvířské ulici hned za T křižovatkou s prudce stoupající ulicí Na Kopečku na Vás shlíží


Wilhelm Kiesewetter10. busta Wilhelma Kiesewettra

 • umístěna jako trvalá připomínka sídla redakce novin Trautenauer Echo a zejména jejího šéfredaktora

V nice v nároží vedlejšího žlutého domu je socha


sv Florian11. Sv.Floriána

 • patrona hasičů a ochránce před požáry
 • jako připomínka mnoha katastrofálních požárů, které Trutnov v minulosti postihly, naposledy v roce 1861.

Kousek se vraťte k již dříve zmíněné ulici Na Kopečku. Vaše cesta dále vede vzhůru po schodech, které, nově opravené, jsou součástí pozůstatků městských hradeb. Nahoře se dáte vlevo a následně vpravo po pěší zóně na Krakonošovo náměstí, kde je vpravo socha


Josef II12. Josefa II.

 • původní bronzová socha z roku 1886 byla ve 20. letech minulého století demontována a nyní je umístěná v Muzeu Podkrkonoší, kopie se na Krakonošovo náměstí vrátila v roce 2009
 • původní socha je dílem vídeňského sochaře Pöningera, bronzovou kopii vyrobila slévárna v Horní Kalné

Za sochou Josefa II. navazuje procházka na naučnou stezku „Po stopách bitvy 1866“ a vede přes náměstí a hlavní silnici Na Struze k budově České lesnické akademie a dále do městského parku, kde je poslední připomínka mytologických počátků města


drak v parku13. Fontána s plastikou draka

 • z roku 1793, plastika byla původně umístěna na kašně na hlavním (dnes Krakonošově) náměstí, kde ji roku 1892 nahradila kašna s Krakonošem, od té doby je tento drak v městském parku
 • uprostřed fontány se drak nachází od její rekonstrukce v pol. 90. let 20. stol
 • autorem původní plastiky je sochař Josef May, dílo však bylo dokončeno až po jeho smrti.

Malý kousek za kašnou je zastavení u


Uffo Horn14. Památníku Uffo Horna

 • byl odhalen v roce 1889 a připomíná významnou trutnovskou osobnost, básníka, dramatika, liberála a revolucionáře, který, ač v podstatě Němec, prohlašoval se celý život Čechem a ctil české dějiny
 •  v minulosti se často stěhoval a na původním místě byl obnoven v roce 1997
 • bronzová busta je zhotovená podle návrhu vídeňského sochaře Tilgnera

Poslední sochou procházky je obnovený

Tanec Smrti2Původní socha Tanec smrti15. Tanec Smrti

 • památník obětem 1. světové války původně od významného trutnovského sochaře Emila Schwantnera
 • v průběhu 2. světové války vyl památních roztaven jako významný zdroj surovin
 • k obnově památníku došlu v roce 2017, autorkou je rovněž trutnovská sochařka Paulina Skavova

 

Tady procházka „Od sochy k soše v centru města“ končí. Dále však je možné pokračovat po naučné stezce „Po stopách bitvy 1866“, kolem níž lze shlédnout mnohé pomníky a památníky této historické události. Nebo můžete jen tak procházet parkem, v němž naleznete řadu pamětních desek připomínajících významné osobnosti města.
Druhou možností je dojít až na městský hřbitov, kde je rovněž několik pozoruhodných památníků.
Během procházky v centru města minete spoustu obchodů a obchůdků, restaurací, kaváren a cukráren, které lákají svou nabídkou.