IMG_2542-1
IMG_1892
IMG_8351
IMG_5932
IMG_3764
IMG_9193
IMG_3262
IMG_8298
IMG_7780
IMG_8334
IMG_2542-1
IMG_1892
IMG_8351
IMG_5932
IMG_3764
IMG_9193
IMG_3262
IMG_8298
IMG_7780
IMG_8334
Procházky

Uffo Horn

Procházka městským parkem není v terénu značená, park je v těsné blízkosti centra města a nabízí možnost krátkodobé turistiky v klidné přírodě a po upravených cestách. Níže si můžete přečíst o historii parku a jeho zajímavostech.

Městský park o ploše 4,07 ha, který byl založen v roce 1890 se rozkládá na úbočí kopců zvaných Janský vrch (508 m.n.m.) a Šibeník (509 m.n.m.).
Dolní část parku mezi budovami koncertní síně Bohuslava Martinů (bývalý evangelický kostel) a České lesnické akademie v Trutnově je koncipována ve francouzském stylu. Zde v kruhové fontáně z r. 1903 odpočívá trutnovský drak, který celých sto let (1792-1892) zdobil kašnu na trutnovském náměstí.  Vystoupáte několk schodů po ozdobném schodišti a jste před bustou trutnovského básníka a revolucionáře roku 1848 Uffo Horna (1817-1860), kousek za ním je replika jednoho z nejvýznamějších děl trutnovského sochaře Emila Schwantnera (1890-1956). Tanec Smrti. Tento pomník hrdinům I. sv. války nechali roztavit nacisté; v roce 2017 byl zhotovený znovu, a to opět trutnovskou sochařkou Paulinou Skavovou.
mytologie3Střední část parku, do které právě vcházíte, je upravena v anglickém slohu a volně přechází v lesopark o rozloze 139 ha s udržovanými cestami a četnými lavičkami, altány a zátišími, které vyzývají k příjemnému posezení. Na mohyle vytvořené z araukaritů (zkamenělé dřevo) je v mramoru ztvárněn portrét básníka Schillera. Znak Trutnova je umístěn o něco výše ve svahu na mohyle z granitových balvanů dovezených z Obřího dolu.
V místech první vyhlídky v horní části parku dříve stávala dřevěná zahradní restaurace „Zámeček“, která však v r. 1957 vyhořela. Nad touto terasou můžete navštívit druhou vyhlídku, odkud je úchvatný pohled na panoráma Krkonoš a na část města Trutnova. Odtud je již jen malý kousek na Janský vrch, kde byla v r. 1712 zbudována barokní kaple svatého Jana Křtitele.
Vyhlidka v parkuPark je význačným místem dendrologickým. Studenti a profesoři České lesnické akademie v Trutnově opatřili dřeviny popisnými tabulkami a využívají tyto prostory, zejména však přilehlé malé arboretum, k výuce odborných předmětů. Zda-li pak víte, že ve zdejším parku roste druhý nejvyšší strom v ČR? Je to borovice černá.
V lesoparku za prvním trutnovským vodojemem z r.1902 je umístěn pomník se srnkou k poctě básníka přírody Lönse od již zmíněného sochaře Emila Schwantnera 
V prostorách městského parku a jeho okolí probíhaly ve dnech 27. a 28. června r. 1866 urputné boje. Tisíce mrtvých pruských a rakouských bojovníků dnes již  připomínají jen četné hromadné hroby a pomníky, nacházející se po celém lesoparku a v okolí Janské kaple. Přes lesopark vede přehledně značená naučná stezka s informačními tabulemi, kde se o těchto pohnutých událostech r. 1866 dozvíte více.
Vzácné cizokrajné stromy a keře jsou opravdovým botanickým klenotem města Trutnova a oázou klidu a odpočinku.

mapaparklesopark 06a

 

Podzemní chodba v městském parku

podzemi parkVchod do podzemí se nachází vlevo od hlavního schodiště v parku. Po kovových schodech sestoupíme do podzemní chodby v hloubce 7m. Vydáme-li se jihozápadním směrem, přivede nás mírně stoupající 120m dlouhá chodba do masivu Janského kopce, která je ražena ve skále z červeného permského pískovce. Směrem k fontáně vede druhé rameno chodby. Mezi fontánou a českou lesnickou akademií pokračuje již pouze kanalizační sběrač, odvádějící přebytečnou vodu. Směrem pod horní parter je proražena 26m dlouhá odbočka, která dosud není zpřístupněna.

Podle záznamu v kronice Simona Hüttla z roku 1511 v těchto místech hledali míšenští horníci zlato pomocí průzkumové štoly 12 sáhů (23m) dlouhé. Narazili však na silný pramen, který jim zabránil v dalším průzkumu a dílo bylo opuštěno.

Podzemní chodba není běžně přístupná, prohlídky jsou možné pouze během Dnů evropského dědictví. Informace najdete v aktualitách nebo na www.uffo.cz

 

 

altán araukarity a Schiller Schwantner srna Tanec Smrti1

borovice černá nejvyšší strom s lavicí