IMG_2542-1
IMG_1892
IMG_8351
IMG_5932
IMG_3764
IMG_9193
IMG_3262
IMG_8298
IMG_7780
IMG_8334
IMG_2542-1
IMG_1892
IMG_8351
IMG_5932
IMG_3764
IMG_9193
IMG_3262
IMG_8298
IMG_7780
IMG_8334
Procházky

mapa defZnačený turistický okruh vznikl ve spolupráci Tkalcovského muzea, KČT a TIC Trutnov.

Leták s mapkou a popisem si můžete vyzvednout v TIC Trutnov a v Tkalcovském muzeu ve Voletinách nebo stáhnout zde

Popis trasy

Výlet nebo procházka pro ty, kteří rádi chodí klidnou přírodou.

Celková délka okruhu je 8,4 km, vede po zpevněných, lesních a polních cestách a výškové rozdíly jsou vlídné. Okruh je vhodný pro všechny skupiny turistů a výletníků. Cesta je značená místním značením KČT - žlutobílý diagonálně rozdělený čtverec. Začátek okruhu je na odbočce z ul. Polská (silnice č.16) na Voletiny (lze i parkovat). Trasa vede kolem obnovené křížové cesty obcí Voletiny a dále lesem až téměř pod Zámecký vrch, kde se prudce stáčí doprava. Půjdete-li dále rovně, dojdete ke zřícenině hradu Rechenburg (patrné jsou pouze základy a valy) a dále k altánu, který pro veřejnost postavily Lesy ČR. Ale zpět na okruh. Od zámeckého vrchu a prudkém odbočení vpravo se pomalu vracíte k Voletinám nejprve lesní a poté převážně polní cestou. U Božích muk je krátká odbočka k Tkalcovskému muzeu, jehož jedinečnou expozici je škoda nenavštívit. Dále již vede cesta zpět do Voletin a končí u kaple sv. Josefa a památníku padlých v 1. sv. válce - takřka u odbočky z ul. Polská.

Zajímavosti po trase

ŠKOLA

První dřevěná škola byla postavena již v roce 1788 v budově čp. 13. Nová budova v nynější podobě pochází z roku 1871.

Kr cesta1
KŘÍŽOVÁ CESTA

Zrekonstruovaná nákladem města Trutnov v roce 2006. Je tvořena pískovcovými sloupky s kovovým křížkem a barevným obrázkem. Původní na plechu malované výjevy od neznámého lidového umělce se nedochovaly, při obnově byly jako předloha použity novější, určené pro výuku náboženství.


ALTÁN

Je cca 600 m od bodu obratu okruhu pod Zámeckým vrchem. Mimo přístřeší a místa k odpočinku nabízí také možnost rozdělání ohně.


Bozi muka1BOŽÍ MUKA

Se sochami sv. Josefa a P. Marie byla zhotovena trutnovským kamenosochařem Spatenkou v roce 1891 nákladem manželů Rudolfových z Voletin. Byla kompletně obnovena městem Trutnov v roce 2004. Texty jsou zrekonstruovány ze zbytků původních.


Tkalcovske muzeumTKALCOVSKÉ MUZEUM V DOMĚ POD JASANEM

Nedaleko Božích muk se nachází interaktivní muzeum - jedna z mála připomínek stavné tkalcovské minulosti Trutnova, ve kterém si prohlédnete exponáty tkalcovských stavů a věcí běžného venkovského života z přelomu 19. a 20. století. Během výkladu si na dobových strojích sami zpracujete několik snítek lnu a vyzkoušíte práci na tkalcovském stavu. www.dumpodjasaem.cz

Kamenny krizKAMENNÝ KŘÍŽ

Kříž v Mentzlově ulici s reliéfem Piety pochází z roku 1898 a jeho autorem je opět F. Spatenka. Původní německé texty byly po r. 1945 vandalsky osekány, takže již není možné zjistit jejich podobu. Kříž prošel obnovou v letech 2002 - 03.


KAPLE SV. JOSEFA A VOLETINSKÝ HŘBITOV

Malý kostelík, který byl vybudovám na náklady obce v letech 1896 - 1897, aby sloužil voletinským občanům pro církevní účely. Jedná se o pseudorománskou jednolodní stavbu čtvercového půdorysu. V roce 2004 započala rekonstrukce kostela, který byl znovu vysvěcen 22.3.2009.


kostel a pam padlymPAMÁTNÍK PADLÝCH V 1. SV. VÁLCE

Pochází ze sochařské dílny E. Schwantnera a odhalen byl roku 1924. Žulové nápisní desky uvádějí jména celkem 22 padlých, 9 zemřelých na následky zranění a 6 nezvěstných obyvatel Voletin. Po 2. sv. válce památník pustl a zrekonstruován byl v r. 2004.

Mapku s popisem cesty obdržíte v TIC Trutnov a v Tkalcovském muzeu.