IMG_2542-1
IMG_1892
IMG_8351
IMG_5932
IMG_3764
IMG_9193
IMG_3262
IMG_8298
IMG_7780
IMG_8334
IMG_2542-1
IMG_1892
IMG_8351
IMG_5932
IMG_3764
IMG_9193
IMG_3262
IMG_8298
IMG_7780
IMG_8334
Významné památníky

mytologie2Staré pověsti vyprávějí, že pahorek, pod kterým bylo dračí doupě, se stal klíčovým bodem pro vyměření vznikajícího města. Výtvarné ztvárnění pahorku s plastikou dračí saně v obnovené Dračí uličce je velice symbolické. Tvar podstavce připomíná výše zmiňovaný pahorek, ale je i vyjádřením celého města, které je obehnáno prstencem hradeb. Ty jsou znázorněny kovovou obručí, jež obepíná celé dílo. Text je napsán ve třech jazycích, obrazně tří městských bran, česky, německy a latinsky. Obsah textu je citací slov papežského legáta, z jedné verze starých pověstí: „Ty ukrutný a hanebný netvore, jsi požehnáním tohoto města a navěky jím i zůstaneš.“ Obruč je však i prstenem, který je na městském znaku nesen havranem. Barvy kamenného podstavce jsou názvukem na geologické reálie krajiny Trutnovska. Červený kámen odkazuje k permskému pískovci, na kterém leží město. Bílý materiál zastupuje skály Čížkových kamenů a černé kostky odkazují k černému zlatu Žacléře. Dominantou podstavce je kříž, neboť z křesťanské víry čerpali naši předkové smysl své existence. Všemu dominuje plastika ležící saně, která v sobě zahrnuje nejskrytější významové roviny …

mytologie1mytologie3