IMG_2542-1
IMG_1892
IMG_8351
IMG_5932
IMG_3764
IMG_9193
IMG_3262
IMG_8298
IMG_7780
IMG_8334
IMG_2542-1
IMG_1892
IMG_8351
IMG_5932
IMG_3764
IMG_9193
IMG_3262
IMG_8298
IMG_7780
IMG_8334
Městský úřad

Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16  Trutnov, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Městský úřad Trutnov
Slovanské nám. 165
541 16  Trutnov
Tel.: +420 499 803 111
Fax: +420 499 803 103
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.trutnov.cz
IČ: 00278360
DIČ: CZ00278360
Bankovní spojení KB, a.s. pobočka Trutnov 124601/0100

Pracovní doba

od 12. 10. do 25. 10. 2020 je MěÚ v provozu pouze v pondělí a středu: 8:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00

Podrobnosti na www.trutnov.cz 

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 14:30

 


Detašované pracoviště - oddělení dopravně správních agend
Horská 579
651 01  Trutnov
Tel.: +420 499 803 503
Fax: +420 499 813 033
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.trutnov.cz

Pracovní doba - detašovaného pracoviště

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 11:00/13:00 -15:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:00/13:00 - 15:00
Pátek
8:00 - 11:00/13:00 - 14:30

 

Město Trutnov
(dále jen město) získalo po roce 1989 znovu právo na územní samosprávu přijetím ústavního zákona č. 294/1990 Sb. Právo na územní samosprávu je v současné době zaručeno Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) a v konkrétní podobě je upraveno zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
Podle čl. 101 Ústavy ČR je město veřejnoprávní korporací, které může nabývat majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Město je ve smyslu  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění samosprávy na svém území, za podmínek stanovených především v hlavě sedmé Ústavy ČR a zákonem o obcích. Kromě samostatné působnosti vykonává město také přenesenou působnost. Do samostatné působnosti města patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu města a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti města svěří zvláštní zákon.

Při výkonu samostatné působnosti se město řídí
a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,
b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.


V oblasti přenesené působnosti je město obcí s rozšířenou půcobností a patří mu výkon státní správy na svém území a na území vymezeného správního obvodu ve věcech, které stanoví zákon. Není-li v zákoně výslovně stanoveno, že se jedná o přenesenou působnost města, platí, že jde vždy o činnost patřící do samostatné působnosti města.
Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí
a) při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech a právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona,
b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.