Szukaj
Menu
Udostępnij
Favorites

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Turistické informační centrum Trutnov (dále jen TIC) poskytuje informace o turistické nabídce města Trutnov a regionu Trutnovsko. V rámci této činnosti je zpracováváno množství osobních, zejména kontaktních údajů.

V souladu s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“ nebo „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) byla vydána vnitřní směrnice č. 18/2018, kterou se stanoví Zpracovávání osobních údajů ve smyslu obecného nařízení GDPR účinná ke dni 3. 5. 2018.

Cílem směrnice je seznámit subjekty osobní údajů, tj. veřejnost, poskytovatele produktů a služeb, partnery aj. se zpracováním osobních údajů TIC a informovat o právech, které mohou subjekty osobních údajů uplatnit.

Písemné znění těchto zásad je dostupné z těchto webových stránek a dále jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle organizace. 

Co je to GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v Evropské unii. Cílem je co nejvíce chránit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji; dát jim větší kontrolu na tím, co se s jejich daty děje. GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje občanů EU. GDPR začalo v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V České republice je tato oblast upravena Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Co jsou osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, IP adresa a fotografický záznam, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.). 

Kdo je správcem osobních údajů

Správce je osoba, která určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Kontaktní údaje na správce 

Turistické informační centrum Trutnov
Krakonošovo náměstí 72. 541 01 Trutnov
IČO: 04630858
tel.: +420 499 818 245
e-mail: info@ictrutnov.cz
Datová schránka: cj2abw

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Jakým způsobem, za jakým účelem a na jak dlouhou dobu zpracováváme a ukládáme vaše osobní údaje, je shrnuto v přiložené tabulce (Záznamy o činnostech).

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny

Vytvořili jsme takový systém organizačních a technických opatření, která v nejvyšší možné míře omezí možnost nenávratného poškození nebo ztráty dat, minimalizují negativní dopady způsobené poškozením nebo ztrátou dat na další činnosti organizace. Přijatá opatření zamezí přístup k datům nepovolaným osobám.

Více v Interní směrnici k ochraně osobních údajů

Jaká jsou vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

Pliki do pobrania
Stáhnout