Hledat
Menu
Sdílet
Oblíbené

Pověst o počátku zlodějské věže v Trutnově

Mezi muži bývalého Měškova vojska byl i sluha tohoto polského knížete jménem Mnislav. Ten na počátku roku 1003 shromáždil 59 dobře vybavených bojovníků, a to jak Čechy a Němce, tak i Poláky, a s nimi se vydal do divokých hor. Usadili se tam, kde nyní stojí trutnovské mosty.
 

Trutnov Pověst o počátku zlodějské věže v Trutnově

Krajina byla zarostlá křovisky a lesy, byly tu strže, v lesích žilo hojně zvěře, hlavně jelenů. Avšak již tenkrát tudy vedla cesta do Čech. Na tomto strategickém místě vybudoval Mnislav se svými druhy tábor. Postavili si chýše z listí, v nichž měli ukryto jídlo a zbroj. Měli s sebou také vůz, který dostali od Měška jako součást vyrovnání. Jídla bylo dostatek pro všechny, neboť hodně rybařili, lovili zvěř a kušemi stříleli ptáky. I pastviny byly bohaté, takže jejich koně byli dobře živeni. Sotva se usadili, začali přepadávat obchodníky. Mnislav svým druhům doporučil, aby postavili věž, která by je chránila a zároveň jim sloužila jako skrýš pro naloupené zboží. Návrh byl odsouhlasen a všichni se pustili do práce. Z Úpy brali kameny a na kopci stavěli věž. Po její dostavbě se plně věnovali loupežení a o lup se mezi sebou dělili.

Zlodějská věž stávala v místech pozdějšího trutnovského hradu. Hüttelova Kronika připomíná, že se v podzemních prostorách hradu vyráběly falešné mince. 

Jak vidno, nebyl tento objekt ve své minulosti právě místem čistých úmyslů a činů.