Hledat
Menu
Sdílet
Oblíbené

Trutnov ve staletích – střípky z historie

Trutnovem prošly historické události, o nichž nikde jinde nenajdete ani zmínku, jsou vázány tady. Jiné příběhy se naopak staly součástí velkých dějin a lze se o nich dočíst v učebnicích. Mezi ty první a vzácné patří Staré trutnovské pověsti, k těm druhým prusko-rakouská válka 1866 a vítezství Rakušanů v bitvě u Trutnova, ale také vznik velkých přádelen a rozmach textilního průmyslu. Střípky a drobnosti, jak šly staletími můžete číst dále.

Trutnov ve staletích – střípky z historie

11. století

Na samém úsvitu dějin města stojí pověst o zabití draka. Událost se měla stát v roce 1006, je jí věnovaná nejstarší trutnovská pověst. Drak je také ústřední postavou městského znaku. 

V době národního obrození byla pověst převyprávěná a toto pojetí je znázorněno na VIII. lunetě Mikoláše Alše v Národním divadle v Praze.

12. století

Svahy Krkonoš byly v tom čase pokryty téměř neprostupnými hvozdy, které však přece jenom místy protínaly stezky. Jedna z nejstarších a nejvýznamnějších byla nazývána Trutnovská a spojovala Prahu s Vratislaví.

13. století

První písemná zmínka o Trutnovu, tehdy osadě Úpě, pochází z tohoto věku, a to prostřednictvím listiny Idíka z Úpy z rodu Švábeniců, která dokládá věnování některých zdejších majetků zderazským křižovníkům. 

14. století

Koncem 13. století Švábenicové uprostřed načatého díla zmizeli, aniž bychom znali důvody. Brzy se Dvorsko spojilo s Trutnovskem a vznikl manský kraj, nazvaný po Trutnovsku. Město se stalo městem královským.

K roku 1313 je písemně doložen kostel sv. Václava v Horním Starém Městě, dnes součásti Trutnova.

15. století 

Král Václav IV. věnoval Trutnov své druhé manželce Žofii Bavorské. Tím se Trutnov dostal do společenství Královských věnných měst, kde s určitými přestávkami setrval dodnes

Na Trutnovsku působil jeden z předchůdců Mistra Jana Husa, a to zderazský křižovník, významný kazatel a básník Johlín z Vodňan. A tak od roku 1421 byl Trutnov v rukou husitů, na jejichž straně stál i v osudné bitvě u Lipan roku 1434. 

16. století

V jednom z nejpříznivějších období rozvoje města na přelomu středověku a novověku tvořil Simon Hüttel svoji kroniku, v níž popsal dějiny rodného Trutnova od roku 1484 do roku 1601 a v níž také zachytil zdejší staré pověsti včetně té O zabití Draka.

Z roku 1505 pochází první zmínka o vzniku papírny v Trutnově, jedné z nejstarších v Česku.

V roce 1517 byla ve sklepení hradu objevena výrobna falešných mincí.

17. století

Český cestovatel, kartograf a misionář v Jižní Americe Samuel Fritz se narodil roku 1654 V Trutnově. Mimo to, že je autorem první podrobné mapy Amazonky, vykonal také nezměrné civilizátorské dílo. To je o to cennější, že se při svých misiích zřekl násilí. 

Toto století nebylo městu příznivé. Po prohrané bitvě na Bílé hoře mu byl zkonfiskován majetek. Město bylo dvakrát dobyto Švédy, kteří zbořili i zámek, a dílo zkázy následně dokonalo císařské vojsko. A ještě přišel mor.

18. století

Císař Josef II. navštívil čtyřikrát Trutnovsko, z toho v Trutnově byl dvakrát. Poprvé v roce 1766, kdy zde strávil pouze několik hodin. V roce 1771 se informoval o obživě obyvatelstva a příčinách nouze. Na Trutnovsko potom zavítal ještě dvakrát, a to v souvislosti s tzv. bramborovou válkou – čtvrtou válkou o bavorské dědictví (1778-1779).

V Trutnově je postavená první pošta. Ale také zde proběhly krvavé střety mezi vzbouřenými sedláky a císařským vojskem.

19. století

Revoluční rok 1848 je v Trutnově neodmyslitelně spjatý s básníkem, zdejším rodákem Uffo Hornem, který zde verboval obyvatelstvo a vytáhl s ním na pomoc Praze.  Johann Faltis, jeden z nejbohatších Evropanů, postavil v Trutnově první přádelnu a tím nastartoval obrovský rozmach města. Následovaly ale opět pohromy. V roce 1861 zmizelo v plamenech téměř 90% města. V roce 1866 zde v bitvě prusko-rakouské války sice zvítězili Rakušané, ale za cenu nezměrných obětí. Na závěr století se Trutnovem prohnala nejničivější povodeň.

20. století

Letadlo Taube (holubice) přineslo světovou proslulost trutnovskému konstruktérovi Igo Etrichovi.  Spisovatel Josef Mühlberger ve svých vzpomínkách na dětství v Trutnově půvabně píše o korze, které se každou neděli procházelo na náměstí. Před německou hrozbou začala vznikat, ale už nevznikla, betonová hranice, jejíž součástí byla i pevnost Stachelberg. Naopak zde vznikly koncentrační tábory. Dnes jeden z nich připomíná pouze pamětní tabule v Libči.

Ve zdejším pivovaru jako dělník pracoval Václav Havel a o této epizodě svého života napsal svou slavnou Audienci. 

21. století

Se historií teprve stane.