Hledat
Menu
Sdílet
Oblíbené

Od sochy k soše v centru města

Centrum města je městskou památkovou zónou. Příjemnou procházkou obejdete téměř celé historické centrum a při tom zjistíte, kolik zajímavých soch zde je. Trasa není značená v terénu, takže je potřeba se řídit popisem nebo plánkem, který si vyzvednete v TIC nebo stáhnete. 

Trutnov od sochy k soše

Procházka začíná u Turistického informačního centra na Krakonošově náměstí. V popisu trasy jsou jednotlivé sochy očíslované. Podle toho najdete v přiloženém souboru bližší informace.

Krakonošovo náměstí

Na věži Staré radnice visí jako připomínka legendy o založení města od května do září Drak (1).
Uprostřed náměstí v žulové nádrži na pískovcovém soklu ve tvaru skalního masívu stojí Krakonoš (2) v klasickém, spíše německém, pojetí. Další dominantou je Sloup Nejsvětější Trojice (3) a tou poslední Josef II. (12), který osobně navštívil Trutnov dvakrát.
Velkou zvláštností je Kámen z Amazonky (4) v pravém horním rohu náměstí v pamětní desce na podloubí před Městskou knihovnou. 

Pokračujte do levého spodního rohu náměstí, projděte částí podloubí ulice Bulharská a následně odbočte vlevo ke kostelu Narození Panny Marie. 

U kostela

Barokní sousoší Svaté Rodiny (6) je u hradeb mezi kostelem a budovou Muzea Podkrkonoší.

V restauraci Pod Hradem přímo pod budovou muzea je nad vnitřními vstupními dveřmi nejstarší renesanční zpodobnění městského znaku (5).

Od kostela jděte k výrazné bílé budově městského úřadu. Naproti u hodin je dočasně umístěný Lev (A)

Dejte se doleva z kopce Slezskou ulicí a vzápětí odbočte opět vlevo do Dračí uličky. Zde je možné si na vstupním panelu přečíst legendu o založení města Trutnova a také historii Dračí uličky.

Dračí ulička

Nachází se na nejpamátnějším místě mytologických počátků města, což připomíná opět skulptura Draka (7)

Z Dračí uličky sejděte po schodech dolů do ulice Vodní a obejděte kino Vesmír.

Nábřeží

Jste na Nábřeží Václava Havla. Vpravo od hlavního vchodu do kina Vesmír je od 5. 10. 2023 umístěna pamětní deska Václava Havla (B).

Pokračujte po nábřeží a Dolní Promenádě proti toku řeky Úpy až ke kamennému mostu přes řeku. Vyjděte po schodech vlevo a po několika krocích se před vámi otevře Náměstí Republiky s dominantou Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas – Uffo. Chcete-li se vyhnout schodům, odbočte před mostem doleva do ulice Veleslavínova za ní hned doprava. Kolem Uffa pokračujte vlevo pěší zónou vzhůru směrem ke Krakonošovu náměstí.

Pěší zóna 

Od Uffa rozverně kráčí Smečka (8)
Barokní sousoší Svržení sv. Jana Nepomuckého (9) je umístěno na místě bývalého Mlýnského náhonu, který dnes připomíná moderní vodní prvek.

Jděte vpravo kolem Hotelu Krakonoš. Na zdi protilehlého domu je Busta Wilhelma Kiesewettra (10) šéfredaktora novin Trautenauer Echo a v nice naproti stojí patron hasičů a ochránce před požáry sv. Florián (11). 

Po schodech nahoru, které jsou součástí pozůstatků městských hradeb, vlevo a následně vpravo po pěší zóně se vraťte zpět na Krakonošovo náměstí. Kdo nechce nebo nemůže chodit po schodech tuto část procházky mine nebo se vrátí zpět na pěší zónu a na Krakonošovo náměstí. Za sochou Josefa II. pokračuje procházka přes náměstí a hlavní komunikaci do městského parku.

Park

V parku jsou hned tři pozoruhodné plastiky, a to fontána s plastikou draka (13), který byl až do konce 19. století na náměstí, památník Uffo Horna (14), zdejšího básníka a revolucionáře 1848, a Tanec Smrti (15), replika pomníku padlých v 1. světové válce. 

Tady procházka „Od sochy k soše v centru města“ končí.

Další tipy, kam pokračovat

Dále můžete pokračovat po naučné stezce „Den bitvy u Trutnova 27.6.1866“, kolem níž je mnoho pomníků a památníků k této významné historické události.

Nebo můžete jen tak procházet parkem, v němž naleznete řadu pamětních desek připomínajících významné osobnosti nejen města Trutnova.

Další možností je dojít až na městský hřbitov, kde je také několik významných památníků.

Mapa

Procházka začíná u Turistického informačního centra na Krakonošově náměstí.